thermo F2单道可调移液器,整支消毒,进口品牌

thermo F2单道可调移液器,整支消毒


品牌 名称 单位 市场价 批发价
thermo F2单道可调移液器,整支消毒{0.2-2ul}{4642010} 965 询价
thermo F2单道可调移液器,整支消毒[0.5-5ul][4642020] 965 询价
thermo F2单道可调移液器,整支消毒[1-10ul]配10ul,50ul吸头[4642030] 965 询价
thermo F2单道可调移液器,整支消毒[1-10ul]配200ul,250ul通用吸头[4642040] 965 询价
thermo F2单道可调移液器,整支消毒[2-20ul]配50ul吸头[4642050] 965 询价
thermo F2单道可调移液器,整支消毒[2-20ul]配200ul,250ul通用吸头[4642060] 965 询价
thermo F2单道可调移液器,整支消毒[10-100ul][4642070] 965 询价
thermo F2单道可调移液器,整支消毒[20-200ul][4642080] 965 询价
thermo F2单道可调移液器,整支消毒[100-1000ul][4642090] 965 询价
thermo F2单道可调移液器,整支消毒[500-5000ul][4642100] 1072 询价
thermo F2单道可调移液器,整支消毒[1000-10000ul][4642110] 1072 询价
thermo F2单道可调移液器,整支消毒[5-50ul]配50ul吸头[4642120] 965 询价
thermo F2单道可调移液器,整支消毒[5-50ul]配200ul,250ul通用吸头[4642130] 965 询价

上海金畔生物科技有限公司代理各种进口试剂耗材,欢迎来电咨询18301939375,量多优惠。网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。