brand普兰德 数字可调型,游标型,有机型瓶口分配器,进口品牌

brand普兰德 数字可调型,游标型,有机型瓶口分配器


品牌 名称 规格 单位 市场价 批发价
brand普兰德 Ⅲ数字可调型瓶口分配器[0.2-2ml带安全阀 Brand新4600321/老4700321] 0.2-2ml 5640 询价
brand普兰德 Ⅲ数字可调型瓶口分配器[0.5-5ml带安全阀 Brand新4600331/老4700331] 0.5-5ml 5640 询价
brand普兰德 Ⅲ数字可调型瓶口分配器[1-10ml带安全阀 Brand 新4600341/老4700341] 1-10ml  5640 询价
brand普兰德 Ⅲ数字可调型瓶口分配器[2.5-25ml带安全阀Brand新4600351/老4700351] 2.5-25ml   6979 询价
brand普兰德 Ⅲ数字可调型瓶口分配器[5-50ml带安全阀 Brand 新4600361/老4700361] 5-50ml 7360 询价
brand普兰德 Ⅲ游标型瓶口分配器[0.05-0.5ml带安全阀 Brand 新4600101/老4700101] 0.05-0.5ml 4970 询价
brand普兰德 Ⅲ游标型瓶口分配器[0.2-2ml带安全阀 Brand 新4600121/老4700121] 0.2-2ml 4970 询价
brand普兰德 Ⅲ游标型瓶口分配器[0.5-5ml带安全阀 Brand 新4600131/老4700131] 0.5-5ml 4970 询价
brand普兰德 Ⅲ游标型瓶口分配器[1-10ml带安全阀 Brand 新4600141/老4700141] 1-10ml  4970 询价
brand普兰德 Ⅲ游标型瓶口分配器[2.5-25ml带安全阀 Brand 新4600151/老4700151] 2.5-25ml   6272 询价
brand普兰德 Ⅲ游标型瓶口分配器[5-50ml带安全阀 Brand 新4600161/老4700161] 5-50ml 6581 询价
brand普兰德 Ⅲ游标型瓶口分配器[10-100ml带安全阀 Brand 新4600171/老4700171] 10-100ml 8684 询价
brand普兰德 有机型瓶口分配器[0.5-10ml Brand 新4630331/老4730331] 0.5-10ml 5640 询价
brand普兰德 有机型瓶口分配器[1-10ml Brand 新4630341/老4730341] 1-10ml  5640 询价
brand普兰德 有机型瓶口分配器[2.5-25ml Brand 新4630351/老4730351] 2.5-25ml   6979 询价
brand普兰德 有机型瓶口分配器[5-50ml Brand 新4630361/老4730361] 5-50ml 7360 询价
brand普兰德 有机型瓶口分配器[0.5-10ml带安全阀游离型Brand新4630131/老4730131] 0.5-10ml 4970 询价
brand普兰德 有机型瓶口分配器[1-10ml带安全阀游离型 Brand 新4630141/老4730141] 1-10ml  4970 询价
brand普兰德 有机型瓶口分配器[2.5-25ml带安全阀游离型Brand新4630151/老4730151] 2.5-25ml   6272 询价
brand普兰德 有机型瓶口分配器[5-50ml带安全阀游离型 Brand 新4630161/老4730161] 5-50ml 6581 询价

上海金畔生物科技有限公司代理各种进口试剂耗材,欢迎来电咨询18301939375,量多优惠。网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。