SUMICHIRAL OA-5000手性柱,OA-2500,OA-3100,OA-3300,OA-4000,OA-6000日本住友化学代理

OA-2000

Column Compound
No.
Compound
OA-2000 D06 2-Phenylpropionic acid
OA-2000 E03 2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol
OA-2000 E06 Methyl mandelate
OA-2000 E08 Warfarin
OA-2000 F01 2-Phenylcyclohexanone
OA-2000 F04 Phenothrin
OA-2000 F05 Resmethrin
OA-2000 F06 Fenvalerate
OA-2000 F09 2-Phenylbutyrophenone
OA-2000 F13 Permethrin
OA-2000 I05 Phthalthrin
OA-2000 J03 1,1′-Bi-2-naphthol
OA-2000 J05 Troger’s base
OA-2000 J06 Cobalt(Ⅲ)acetylacetonate

OA-2000I

Column Compound
No.
Compound
OA-2000I I03 Allethrin

OA-2500

Column Compound
No.
Compound
OA-2500 A07 Pranoprofen
OA-2500 A18 N-Dansylphenylalanine
OA-2500 A19 N-Dansyltryptophan
OA-2500 D01 Fenoprofen
OA-2500 D02 Ketoprofen
OA-2500 D03 Flurbiprofen
OA-2500 D04 Ibuprofen
OA-2500 D06 2-Phenylpropionic acid
OA-2500 D11 Naproxen
OA-2500 D13 α-Methoxyphenylacetic acid
OA-2500 D14 2-Phenylbutyric acid
OA-2500 D15 O-Pyrene-1-carbonyl lactic acid
OA-2500 D16 O-Pyrene-1-carbonyl mandelic acid
OA-2500 D23 α-Bromophenylacetic acid
OA-2500 D24 trans-2-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid
OA-2500 E03 2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol
OA-2500 F09 2-Phenylbutyrophenone
OA-2500 J04 1,1′-Binaphthyl-2,2′-diyl hydrogen phosphate
OA-2500 J05 Troger’s base

OA-2500I

Column Compound
No.
Compound
OA-2500I E01 1-Phenylethylalcohol
OA-2500I E02 1-(1-Naphthyl)ethylalcohol
OA-2500I E03 2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol
OA-2500I E04 Benzoin
OA-2500I E06 Methyl mandelate
OA-2500I E07 α-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
OA-2500I E15 Hydrobenzoin
OA-2500I F02 Styrene oxide
OA-2500I F04 Phenothrin
OA-2500I F06 Fenvalerate
OA-2500I F09 2-Phenylbutyrophenone
OA-2500I F11 4-Phenyl-1,3-dioxane
OA-2500I F13 Permethrin
OA-2500I I08 Methyl lactate
OA-2500I I09 Ethyl 3-hydroxybutyrate
OA-2500I I10 Ethyl lactate
OA-2500I J02 Phenyl vinyl sulfoxide
OA-2500I J03 1,1′-Bi-2-naphthol

OA-3100

Column Compound
No.
Compound
OA-3100 A12 Z-serine
OA-3100 A13 Z-asparagine
OA-3100 A15 N-Dansylvaline
OA-3100 A16 N-Dansylnorvaline
OA-3100 A17 N-Dansylthreonine
OA-3100 A18 N-Dansylphenylalanine
OA-3100 A19 N-Dansyltryptophan
OA-3100 A20 N-Benzoylvaline
OA-3100 A21 N-Benzoylphenylalanine
OA-3100 A28 O-(3,5-Dinitrophenyl)aminocarbonyl lactic acid
OA-3100 A29 O-(3,5-Dinitrophenyl)aminocarbonyl mandelic acid
OA-3100 D05 Clidanac
OA-3100 D07 2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutyric acid
OA-3100 D08 2-Phenoxypropionic acid
OA-3100 D15 O-Pyrene-1-carbonyl lactic acid
OA-3100 D16 O-Pyrene-1-carbonyl mandelic acid
OA-3100 D19 O-Anthracene-1-carbonyl lactic acid
OA-3100 D20 O-Anthracene-1-carbonyl mandelic acid
OA-3100 D22 1-Benzocyclobutenecarboxylic acid
OA-3100 E03 2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol
OA-3100 J03 1,1′-Bi-2-naphthol
OA-3100 J04 1,1′-Binaphthyl-2,2′-diyl hydrogen phosphate

OA-3200

Column Compound
No.
Compound
OA-3200 A07 Pranoprofen
OA-3200 A08 Z-alanine
OA-3200 A09 Z-valine
OA-3200 A10 Z-norvaline
OA-3200 A11 Z-leucine
OA-3200 A12 Z-serine
OA-3200 A13 Z-asparagine
OA-3200 A14 Z-phenylalanine
OA-3200 A15 N-Dansylvaline
OA-3200 A16 N-Dansylnorvaline
OA-3200 A17 N-Dansylthreonine
OA-3200 A18 N-Dansylphenylalanine
OA-3200 A19 N-Dansyltryptophan
OA-3200 A21 N-Benzoylphenylalanine
OA-3200 A22 N-Benzoylglutamic acid
OA-3200 A28 O-(3,5-Dinitrophenyl)aminocarbonyl lactic acid
OA-3200 A29 O-(3,5-Dinitrophenyl)aminocarbonyl mandelic acid
OA-3200 A30 N-FMOC-phenylalanine
OA-3200 A31 N-FMOC-valine
OA-3200 A32 N-FMOC-leucine
OA-3200 A37 N-Dabsylalanine
OA-3200 D05 Clidanac
OA-3200 D08 2-Phenoxypropionic acid
OA-3200 D15 O-Pyrene-1-carbonyl lactic acid
OA-3200 D16 O-Pyrene-1-carbonyl mandelic acid
OA-3200 D17 O-Pyrene-1-carbonyl 2-hydroxybutylic acid
OA-3200 D18 O-Pyrene-1-carbonyl leucic acid
OA-3200 D19 O-Anthracene-1-carbonyl lactic acid
OA-3200 D20 O-Anthracene-1-carbonyl mandelic acid
OA-3200 D21 O-Anthracene-9-carbonyl lactic acid
OA-3200 D22 1-Benzocyclobutenecarboxylic acid
OA-3200 E03 2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol
OA-3200 G25 N-Acetylmethionine
OA-3200 G27 BOC-leucine
OA-3200 H13 3,4-Dihydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
OA-3200 J03 1,1′-Bi-2-naphthol
OA-3200 J04 1,1′-Binaphthyl-2,2′-diyl hydrogen phosphate

OA-3300

Column Compound
No.
Compound
OA-3300 A08 Z-alanine
OA-3300 A09 Z-valine
OA-3300 A10 Z-norvaline
OA-3300 A11 Z-leucine
OA-3300 A14 Z-phenylalanine
OA-3300 A15 N-Dansylvaline
OA-3300 A16 N-Dansylnorvaline
OA-3300 A17 N-Dansylthreonine
OA-3300 A18 N-Dansylphenylalanine
OA-3300 A19 N-Dansyltryptophan
OA-3300 A20 N-Benzoylvaline
OA-3300 A21 N-Benzoylphenylalanine
OA-3300 A22 N-Benzoylglutamic acid
OA-3300 A23 BOC-phenylalanine
OA-3300 A28 O-(3,5-Dinitrophenyl)aminocarbonyl lactic acid
OA-3300 A30 N-FMOC-phenylalanine
OA-3300 A31 N-FMOC-valine
OA-3300 A32 N-FMOC-leucine
OA-3300 D01 Fenoprofen
OA-3300 D02 Ketoprofen
OA-3300 D03 Flurbiprofen
OA-3300 D04 Ibuprofen
OA-3300 D05 Clidanac
OA-3300 D11 Naproxen
OA-3300 D19 O-Anthracene-1-carbonyl lactic acid
OA-3300 D22 1-Benzocyclobutenecarboxylic acid
OA-3300 E03 2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol
OA-3300 G23 N-Acetylvaline
OA-3300 G25 N-Acetylmethionine
OA-3300 G26 BOC-valine
OA-3300 G27 BOC-leucine
OA-3300 G48 BOC-alanine
OA-3300 J03 1,1′-Bi-2-naphthol
OA-3300 J04 1,1′-Binaphthyl-2,2′-diyl hydrogen phosphate

OA-4000

Column Compound
No.
Compound
OA-4000 A23 BOC-phenylalanine
OA-4000 A34 N-Acetylphenylalanine
OA-4000 B08 Diniconazole
OA-4000 B09 Uniconazole
OA-4000 B13 Fenoterol
OA-4000 B32 Chlorthalidone
OA-4000 C06 Tolperisone
OA-4000 C15 Tetramisole
OA-4000 F03 Fenpropathrin
OA-4000 G23 N-Acetylvaline
OA-4000 I02 Terallethrin
OA-4000 J03 1,1′-Bi-2-naphthol
OA-4000 J04 1,1′-Binaphthyl-2,2′-diyl hydrogen phosphate

OA-4100

Column Compound
No.
Compound
OA-4100 A21 N-Benzoylphenylalanine
OA-4100 A34 N-Acetylphenylalanine
OA-4100 A38 PTH-aspartic acid
OA-4100 A39 PTH-glutamic acid
OA-4100 B05 Oxprenolol
OA-4100 B08 Diniconazole
OA-4100 B09 Uniconazole
OA-4100 B11 Cyclopentolate
OA-4100 B13 Fenoterol
OA-4100 B31 Floctafenine
OA-4100 B33 PTH-serine
OA-4100 C01 1-Phenylethylamine
OA-4100 C02 1-(1-Naphthyl)ethylamine
OA-4100 C04 1-Phenyl-2-(p-tolyl)ethylamine
OA-4100 C05 Chlorpheniramine
OA-4100 C06 Tolperisone
OA-4100 C13 Verapamil
OA-4100 C15 Tetramisole
OA-4100 C16 PTH-valine
OA-4100 C17 PTH-alanine
OA-4100 C18 PTH-phenylalanine
OA-4100 C19 PTH-leucine
OA-4100 C20 PTH-isoleucine
OA-4100 C21 PTH-tryptophan
OA-4100 C22 Chlormezanone
OA-4100 E05 α-Cyano-3-phenoxybenzylalcohol
OA-4100 G23 N-Acetylvaline
OA-4100 I01 Pantolactone
OA-4100 I06 Allethrolone
OA-4100 I07 Propargyllone
OA-4100 J01 O-Ethyl O-2,4-dichlorophenyl isopropyl phosphoamidethioate
OA-4100 J03 1,1′-Bi-2-naphthol

OA-4400

Column Compound
No.
Compound
OA-4400 A08 Z-alanine
OA-4400 A09 Z-valine
OA-4400 A12 Z-serine
OA-4400 A14 Z-phenylalanine
OA-4400 A21 N-Benzoylphenylalanine
OA-4400 A23 BOC-phenylalanine
OA-4400 B11 Cyclopentolate
OA-4400 B25 Norepinephrine
OA-4400 B32 Chlorthalidone
OA-4400 C04 1-Phenyl-2-(p-tolyl)ethylamine
OA-4400 C06 Tolperisone
OA-4400 C07 Piperoxan
OA-4400 C09 Methoxyphenamine
OA-4400 D08 2-Phenoxypropionic acid
OA-4400 E05 α-Cyano-3-phenoxybenzylalcohol
OA-4400 E08 Warfarin
OA-4400 G26 BOC-valine
OA-4400 G27 BOC-leucine
OA-4400 G41 N-Formylvaline
OA-4400 G48 BOC-alanine
OA-4400 I01 Pantolactone
OA-4400 J03 1,1′-Bi-2-naphthol

OA-4500

Column Compound
No.
Compound
OA-4500 A09 Z-valine
OA-4500 A14 Z-phenylalanine
OA-4500 A21 N-Benzoylphenylalanine
OA-4500 A33 N-Formylphenylalanine
OA-4500 A34 N-Acetylphenylalanine
OA-4500 B10 Atropine
OA-4500 B11 Cyclopentolate
OA-4500 B13 Fenoterol
OA-4500 B27 Erythro-2-Amino-1,2-diphenylethanol
OA-4500 C04 1-Phenyl-2-(p-tolyl)ethylamine
OA-4500 C05 Chlorpheniramine
OA-4500 C06 Tolperisone
OA-4500 C11 Carbinoxamine
OA-4500 C13 Verapamil
OA-4500 D09 Mandelic acid
OA-4500 E05 α-Cyano-3-phenoxybenzylalcohol
OA-4500 I06 Allethrolone
OA-4500 I07 Propargyllone
OA-4500 J03 1,1′-Bi-2-naphthol

OA-4600

Column Compound
No.
Compound
OA-4600 A20 N-Benzoylvaline
OA-4600 A21 N-Benzoylphenylalanine
OA-4600 A34 N-Acetylphenylalanine
OA-4600 B08 Diniconazole
OA-4600 B09 Uniconazole
OA-4600 B32 Chlorthalidone
OA-4600 C06 Tolperisone
OA-4600 C15 Tetramisole
OA-4600 C22 Chlormezanone
OA-4600 F03 Fenpropathrin
OA-4600 F10 Flavanone
OA-4600 G23 N-Acetylvaline
OA-4600 G41 N-Formylvaline
OA-4600 I02 Terallethrin
OA-4600 J03 1,1′-Bi-2-naphthol

OA-4700

Column Compound
No.
Compound
OA-4700 A09 Z-valine
OA-4700 A18 N-Dansylphenylalanine
OA-4700 A21 N-Benzoylphenylalanine
OA-4700 A23 BOC-phenylalanine
OA-4700 A33 N-Formylphenylalanine
OA-4700 A34 N-Acetylphenylalanine
OA-4700 A36 N-Acetyltryptophan
OA-4700 A38 PTH-aspartic acid
OA-4700 A39 PTH-glutamic acid
OA-4700 B01 Propranolol
OA-4700 B03 Salbutamol
OA-4700 B05 Oxprenolol
OA-4700 B08 Diniconazole
OA-4700 B09 Uniconazole
OA-4700 B11 Cyclopentolate
OA-4700 B13 Fenoterol
OA-4700 B14 Terbutaline
OA-4700 B33 PTH-serine
OA-4700 B34 5-(4-Hydroxyphenyl)hydantoin
OA-4700 C01 1-Phenylethylamine
OA-4700 C02 1-(1-Naphthyl)ethylamine
OA-4700 C03 1,2-Diphenylethylamine
OA-4700 C04 1-Phenyl-2-(p-tolyl)ethylamine
OA-4700 C06 Tolperisone
OA-4700 C15 Tetramisole
OA-4700 C16 PTH-valine
OA-4700 C17 PTH-alanine
OA-4700 C18 PTH-phenylalanine
OA-4700 C19 PTH-leucine
OA-4700 C20 PTH-isoleucine
OA-4700 C21 PTH-tryptophan
OA-4700 C22 Chlormezanone
OA-4700 C29 Bupivacaine
OA-4700 D12 O-Acetylmandelic acid
OA-4700 E05 α-Cyano-3-phenoxybenzylalcohol
OA-4700 F03 Fenpropathrin
OA-4700 G21 Hexobarbital
OA-4700 G22 N-Acetylalanine
OA-4700 G23 N-Acetylvaline
OA-4700 G24 N-Acetylleucine
OA-4700 G25 N-Acetylmethionine
OA-4700 G26 BOC-valine
OA-4700 G27 BOC-leucine
OA-4700 G40 Pyroglutamic acid
OA-4700 G41 N-Formylvaline
OA-4700 G48 BOC-alanine
OA-4700 G49 N-Acetylaspartic acid
OA-4700 G50 N-Acetylserine
OA-4700 H14 Abscisic acid
OA-4700 I06 Allethrolone
OA-4700 I07 Propargyllone
OA-4700 J01 O-Ethyl O-2,4-dichlorophenyl isopropyl phosphoamidethioate
OA-4700 J03 1,1′-Bi-2-naphthol
OA-4700 J04 1,1′-Binaphthyl-2,2′-diyl hydrogen phosphate

OA-4800

Column Compound
No.
Compound
OA-4800 A01 Tryptophan
OA-4800 A02 Phenylalanine
OA-4800 A05 Phenylglycine
OA-4800 A06 DOPA
OA-4800 A15 N-Dansylvaline
OA-4800 A24 Baclofen
OA-4800 A25 threo-3-Phenylserine
OA-4800 A35 N-3,5-Dinitrobenzoylvaline
OA-4800 B07 Propafenone
OA-4800 B11 Cyclopentolate
OA-4800 B26 Dobutamine
OA-4800 C02 1-(1-Naphthyl)ethylamine
OA-4800 C04 1-Phenyl-2-(p-tolyl)ethylamine
OA-4800 C07 Piperoxan
OA-4800 G21 Hexobarbital
OA-4800 G57 3-(2-Thienyl)serine
OA-4800 I01 Pantolactone
OA-4800 J03 1,1′-Bi-2-naphthol

OA-4900

Column Compound
No.
Compound
OA-4900 A06 DOPA
OA-4900 A25 threo-3-Phenylserine
OA-4900 A35 N-3,5-Dinitrobenzoylvaline
OA-4900 B01 Propranolol
OA-4900 B02 Isoproterenol
OA-4900 B03 Salbutamol
OA-4900 B04 Atenolol
OA-4900 B06 Pindolol
OA-4900 B12 Epinephrine
OA-4900 B13 Fenoterol
OA-4900 B14 Terbutaline
OA-4900 B20 p-Hydroxynorephedrine
OA-4900 B23 Metoprolol
OA-4900 B24 Etilefrine
OA-4900 B27 Erythro-2-Amino-1,2-diphenylethanol
OA-4900 B28 Synephrine
OA-4900 B29 Metaproterenol
OA-4900 B35 Albuterol
OA-4900 C01 1-Phenylethylamine
OA-4900 C06 Tolperisone
OA-4900 C12 Homochlorcyclizine
OA-4900 C13 Verapamil
OA-4900 D08 2-Phenoxypropionic acid
OA-4900 E04 Benzoin
OA-4900 E08 Warfarin
OA-4900 G57 3-(2-Thienyl)serine

OA-5000

Column Compound
No.
Compound
OA-5000 A01 Tryptophan
OA-5000 A02 Phenylalanine
OA-5000 A03 Tyrosine
OA-5000 A04 Histidine
OA-5000 A05 Phenylglycine
OA-5000 A06 DOPA
OA-5000 A24 Baclofen
OA-5000 A25 threo-3-Phenylserine
OA-5000 A26 Naphthylglycine
OA-5000 A27 p-Boronophenylalanine
OA-5000 B16 Octopamine
OA-5000 B17 Norphenylephrine
OA-5000 B18 Normetanephrine
OA-5000 B20 p-Hydroxynorephedrine
OA-5000 B28 Synephrine
OA-5000 C14 1,2-Diphenylethylenediamine
OA-5000 D08 2-Phenoxypropionic acid
OA-5000 D09 Mandelic acid
OA-5000 D10 3-Phenyllactic acid
OA-5000 D13 α-Methoxyphenylacetic acid
OA-5000 G01 Alanine
OA-5000 G02 Valine
OA-5000 G03 Leucine
OA-5000 G04 Proline
OA-5000 G05 Serine
OA-5000 G06 Lysine
OA-5000 G07 Aspartic acid
OA-5000 G08 Glutamine
OA-5000 G09 Methionine
OA-5000 G10 Arginine
OA-5000 G11 Norvaline
OA-5000 G12 Pipecolic acid
OA-5000 G13 2-Amino-n-butyric acid
OA-5000 G14 Isoleucine
OA-5000 G15 Alloisoleucine
OA-5000 G16 Ornithine
OA-5000 G17 Threonine
OA-5000 G18 Allothreonine
OA-5000 G19 Glutamic acid
OA-5000 G20 Asparagine
OA-5000 G22 N-Acetylalanine
OA-5000 G23 N-Acetylvaline
OA-5000 G24 N-Acetylleucine
OA-5000 G25 N-Acetylmethionine
OA-5000 G28 2,6-Diaminopimelic acid
OA-5000 G29 trans-1,2-Diaminocyclohexane
OA-5000 G30 α-Amino-ε-caprolactam
OA-5000 G32 tert-Leucine
OA-5000 G35 Glycylalanine
OA-5000 G36 Alanylglycine
OA-5000 G37 Glycylvaline
OA-5000 G38 Alanylglycyl-glycine
OA-5000 G39 Leucylglycyl-glycine
OA-5000 G41 N-Formylvaline
OA-5000 G42 N-Formylmethionine
OA-5000 G43 Cystine
OA-5000 G45 2-Amino-4-phosphonobutyric acid
OA-5000 G46 1-Aminoethylphosphonic acid
OA-5000 G57 3-(2-Thienyl)serine
OA-5000 H01 Lactic acid
OA-5000 H04 2-Hydroxybutyric acid
OA-5000 H05 Malic acid
OA-5000 H06 Tartaric acid
OA-5000 H07 Glyceric acid
OA-5000 H09 Leucic acid
OA-5000 H10 2-Hydroxyhexanoic acid
OA-5000 H11 Tetrahydro-2-furancarboxylic acid
OA-5000 H12 Tetrahydro-3-furancarboxylic acid
OA-5000 H13 3,4-Dihydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
OA-5000 H15 2-Bromopropionic acid
OA-5000 H16 Pantoic acid

OA-6000

Column Compound
No.
Compound
OA-6000 A02 Phenylalanine
OA-6000 A03 Tyrosine
OA-6000 A04 Histidine
OA-6000 A05 Phenylglycine
OA-6000 A24 Baclofen
OA-6000 A25 threo-3-Phenylserine
OA-6000 B16 Octopamine
OA-6000 B17 Norphenylephrine
OA-6000 B18 Normetanephrine
OA-6000 B20 p-Hydroxynorephedrine
OA-6000 G01 Alanine
OA-6000 G02 Valine
OA-6000 G03 Leucine
OA-6000 G05 Serine
OA-6000 G06 Lysine
OA-6000 G07 Aspartic acid
OA-6000 G08 Glutamine
OA-6000 G09 Methionine
OA-6000 G10 Arginine
OA-6000 G11 Norvaline
OA-6000 G12 Pipecolic acid
OA-6000 G13 2-Amino-n-butyric acid
OA-6000 G14 Isoleucine
OA-6000 G15 Alloisoleucine
OA-6000 G17 Threonine
OA-6000 G18 Allothreonine
OA-6000 G20 Asparagine
OA-6000 G30 α-Amino-ε-caprolactam
OA-6000 G31 Homocysteine thiolactone
OA-6000 G47 3-Aminopyrrolidine
OA-6000 H01 Lactic acid
OA-6000 H04 2-Hydroxybutyric acid
OA-6000 H11 Tetrahydro-2-furancarboxylic acid
OA-6000 H12 Tetrahydro-3-furancarboxylic acid
OA-6000 H13 3,4-Dihydro-2H-pyran-2-carboxylic acid

OA-6100

Column Compound
No.
Compound
OA-6100 A01 Tryptophan
OA-6100 A02 Phenylalanine
OA-6100 A03 Tyrosine
OA-6100 A04 Histidine
OA-6100 A05 Phenylglycine
OA-6100 A06 DOPA
OA-6100 A25 threo-3-Phenylserine
OA-6100 A26 Naphthylglycine
OA-6100 D09 Mandelic acid
OA-6100 G01 Alanine
OA-6100 G02 Valine
OA-6100 G03 Leucine
OA-6100 G04 Proline
OA-6100 G05 Serine
OA-6100 G06 Lysine
OA-6100 G08 Glutamine
OA-6100 G09 Methionine
OA-6100 G10 Arginine
OA-6100 G11 Norvaline
OA-6100 G12 Pipecolic acid
OA-6100 G13 2-Amino-n-butyric acid
OA-6100 G14 Isoleucine
OA-6100 G16 Ornithine
OA-6100 G17 Threonine
OA-6100 G18 Allothreonine
OA-6100 G20 Asparagine
OA-6100 G30 α-Amino-ε-caprolactam
OA-6100 G32 tert-Leucine
OA-6100 G33 3-Aminobutyric acid
OA-6100 G47 3-Aminopyrrolidine
OA-6100 G51 Pantothenic acid
OA-6100 H01 Lactic acid
OA-6100 H04 2-Hydroxybutyric acid
OA-6100 H07 Glyceric acid
OA-6100 H08 3-Hydroxybutyric acid
OA-6100 H09 Leucic acid
OA-6100 H10 2-Hydroxyhexanoic acid
OA-6100 H11 Tetrahydro-2-furancarboxylic acid
OA-6100 H13 3,4-Dihydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
OA-6100 H18 2-Chloropropionic acid

OA-7000

Column Compound
No.
Compound
OA-7000 A15 N-Dansylvaline
OA-7000 A18 N-Dansylphenylalanine
OA-7000 A30 N-FMOC-phenylalanine
OA-7000 B11 Cyclopentolate
OA-7000 B27 Erythro-2-Amino-1,2-diphenylethanol
OA-7000 B29 Metaproterenol
OA-7000 B32 Chlorthalidone
OA-7000 C05 Chlorpheniramine
OA-7000 C06 Tolperisone
OA-7000 C18 PTH-phenylalanine
OA-7000 C20 PTH-isoleucine
OA-7000 D04 Ibuprofen
OA-7000 D05 Clidanac
OA-7000 D11 Naproxen
OA-7000 E04 Benzoin
OA-7000 E15 Hydrobenzoin
OA-7000 F10 Flavanone
OA-7000 G21 Hexobarbital

OA-7100

Column Compound
No.
Compound
OA-7100 A15 N-Dansylvaline
OA-7100 A18 N-Dansylphenylalanine
OA-7100 B11 Cyclopentolate
OA-7100 B32 Chlorthalidone
OA-7100 C06 Tolperisone
OA-7100 D08 2-Phenoxypropionic acid
OA-7100 G21 Hexobarbital

OA-7500

Column Compound
No.
Compound
OA-7500 C69 Methylphenobarbital
OA-7500 D22 1-Benzocyclobutenecarboxylic acid
OA-7500 E01 1-Phenylethylalcohol
OA-7500 E11 Estradiol
OA-7500 E12 Estrone
OA-7500 E13 Ethinylestradiol
OA-7500 E14 Norgestrel
OA-7500 F16 2-(4-Chlorophenoxy)-propionic acid methyl ester
OA-7500 G21 Hexobarbital
OA-7500 H17 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid

OA-7600

Column Compound
No.
Compound
OA-7600 D28 2-(o-Chlorophenoxy)propionic acid
OA-7600 F02 Styrene oxide
OA-7600 F17 trans-Stilbene oxide
OA-7600 J02 Phenyl vinyl sulfoxide
OA-7600 J05 Troger’s base

OA-7700

Column Compound
No.
Compound
OA-7700 A01 Tryptophan
OA-7700 A02 Phenylalanine
OA-7700 B02 Isoproterenol
OA-7700 B12 Adrenaline (Epinephrine)
OA-7700 B15 2-Amino-1-phenylethanol
OA-7700 B16 Octopamine
OA-7700 B17 Norphenylephrine
OA-7700 B19 Norephedrine
OA-7700 B20 p-Hydroxynorephedrine
OA-7700 B21 Phenylglycinol
OA-7700 B22 Phenylalaninol
OA-7700 B24 Etilefrine
OA-7700 B25 Norepinephrine
OA-7700 B27 erythro-2-Amino-1,2-diphehylethanol
OA-7700 B28 Synephrine
OA-7700 B29 Metaproterenol
OA-7700 B71 α-(Methylaminomethyl)benzyl alcohol
OA-7700 C01 1-Phenylethylamine
OA-7700 C03 1,2-Diphenylethylamine
OA-7700 C04 1-Phenyl-2-(p-tolyl) ethylamine
OA-7700 E15 Hydrobenzoin
OA-7700 I06 Allethrolone
OA-7700 I07 Propargyllone

OA-8000

Column Compound
No.
Compound
OA-8000 A01 Tryptophan
OA-8000 A02 Phenylalanine
OA-8000 A03 Tyrosine
OA-8000 A04 Histidine
OA-8000 A06 DOPA
OA-8000 B19 Norephedrine
OA-8000 B20 p-Hydroxynorephedrine
OA-8000 B21 Phenylglycinol
OA-8000 C02 1-(1-Naphthyl)ethylamine
OA-8000 C70 1-(1-Anthryl)ethylamine
OA-8000 C71 Alanine-β-naphthylamide
OA-8000 C72 Phenylalanine methylester
OA-8000 G58 Cysteine

AGP

Column Compound
No.
Compound
AGP A07 Pranoprofen
AGP A15 N-Dansylvaline
AGP A20 N-Benzoylvaline
AGP A41 N-Benzoylalanine
AGP A42 Bumadizon
AGP A43 N-2,4-DNP-α-amino-n-butyric acid
AGP A45 N-2,4-DNP-ethionine
AGP A47 N-2,4-DNP-methionine
AGP A49 Etodolac
AGP A51 Hippurylphenyllactic acid
AGP A54 Luciferin
AGP A55 Proglumide
AGP A56 Carprofen
AGP B01 Propranolol
AGP B03 Salbutamol
AGP B04 Atenolol
AGP B05 Oxprenolol
AGP B06 Pindolol
AGP B07 Propafenone
AGP B10 Atropine
AGP B11 Cyclopentolate
AGP B14 Terbutaline
AGP B23 Metoprolol
AGP B32 Chlorthalidone
AGP B37 Alprenolol
AGP B39 Bupranolol
AGP B40 Carazolol
AGP B42 Cis-trans-Cavinton
AGP B43 Clenbuterol
AGP B44 Dixyrazine
AGP B47 Ephedrine
AGP B48 E-10-Hydroxy nortriptyline
AGP B49 Mefloquine
AGP B51 Midodrine
AGP B54 Oxyphencyclimine
AGP B55 Oxyphenonium
AGP B57 Phenyramidol
AGP B60 Procyclidine
AGP B64 Timolol
AGP B65 Tiprenolol
AGP B68 Trihexyphenidyl
AGP B69 Oxamniquine
AGP B70 Tropicamide
AGP C06 Tolperisone
AGP C13 Verapamil
AGP C15 Tetramisole
AGP C23 Alfuzosin
AGP C24 Alimemazine
AGP C25 Aminoglutethimide
AGP C26 Bendroflumethiazide
AGP C27 Benfluorex
AGP C28 A,a’-Bis[3-(N-benzyl-N-methylcarbamoyl)-piperi-dino]-p-xylene dihydrobromide
AGP C29 Bupivacaine
AGP C30 Bupropion
AGP C32 Cloperastine
AGP C33 Cyamemazine
AGP C35 2-(4,5-Dihydro-1H-imidazoyl-2-yl)-2-propyl-1,2,3,4-tetrahydropyrrolo[3,2,1-hi]-indole
AGP C36 Diltiazem
AGP C37 Dimethindene
AGP C38 Diperodon
AGP C39 Disopyramide
AGP C40 Doxazosin
AGP C41 Epibatidine
AGP C42 Felodipine
AGP C43 Fendiline
AGP C44 Isradipine
AGP C46 Medetomidine
AGP C47 Mephenytoin
AGP C48 Mepivacaine
AGP C49 Methadone
AGP C50 1-(p-Methoxyphenyl)-3-butylamine
AGP C52 Nefopam
AGP C53 Nicotine
AGP C54 Nitrendipine
AGP C59 Pheniramine
AGP C61 Promethazine
AGP C62 Remoxipride
AGP C63 Sulfinpyrazon
AGP C64 Terodiline
AGP C65 Tetrahydrozoline
AGP C66 Trimipramine
AGP C68 Vamicamide
AGP C69 Methylphenobarbital
AGP D01 Fenoprofen
AGP D02 Ketoprofen
AGP D03 Flurbiprofen
AGP D04 Ibuprofen
AGP D08 2-Phenoxypropionic acid
AGP D11 Naproxen
AGP D14 2-Phenylbutyric acid
AGP D25 Beraprost Sodium
AGP D26 2-(2,4-Dichlorophenoxy)-propionic acid
AGP D27 Tiaprofenic acid
AGP E04 Benzoin
AGP E08 Warfarin
AGP E09 Cyclandelate
AGP E10 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol
AGP F15 Methylphenylcyanoacetic acid ethylester
AGP G21 Hexobarbital
AGP G26 BOC-valine
AGP G52 Ifosfamide
AGP G55 Secobarbital
AGP G56 1-Decyl-3-(N,N-diethylcarbamoyl) piperidine
AGP H14 Abscisic acid
AGP J07 Cyclophosphamide
AGP J10 Modafinil
AGP J11 Omeprazole
AGP J12 Pargyline N-oxide

CBH

Column Compound
No.
Compound
CBH B04 Atenolol
CBH B07 Propafenone
CBH B12 Epinephrine
CBH B15 2-Amino-1-phenylethanol
CBH B16 Octopamine
CBH B18 Normetanephrine
CBH B23 Metoprolol
CBH B25 Norepinephrine
CBH B26 Dobutamine
CBH B36 Acebutolol
CBH B38 Betaxolol
CBH B41 Carbutelol
CBH B45 Dropropizine
CBH B46 Epanolol
CBH B50 Metanephrine
CBH B52 Moprolol
CBH B53 Oxybutynin
CBH B56 Pamatolol
CBH B59 Practolol
CBH B61 Proxyphylline
CBH B62 Talinolol
CBH B63 Tetrahydropapaveroline
CBH B64 Timolol
CBH B66 Tolamolol
CBH B67 Toliprolol
CBH C15 Tetramisole
CBH C31 Cathinone
CBH C45 Laudanosine
CBH C60 Prilocaine
CBH J08 Cimetidine sulphoxide

HSA

Column Compound
No.
Compound
HSA A43 N-2,4-DNP-α-amino-n-butyric acid
HSA A44 N-2,4-DNP-citrulline
HSA A46 N-2,4-DNP-glutamic acid
HSA A47 N-2,4-DNP-methionine
HSA A48 N-2,4-DNP-norleucine
HSA A50 Folinic acid(Leucovorin)
HSA A53 Kynurenine
HSA A56 Carprofen
HSA C47 Mephenytoin
HSA D01 Fenoprofen
HSA D02 Ketoprofen
HSA D04 Ibuprofen
HSA D06 2-Phenylpropionic acid
HSA D11 Naproxen

Contact Us for HPLC Columns

Please contact us for any information on related to HPLC columns.

Telephone

18301939375
FAX
info@jinpanbio.com